Informacje organizacyjne

W związku z niepełną listą zgłoszeń przesłanych przez kluby jak również po ustaleniach z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, zmianie uległ termin zgłaszania zapotrzebowania na noclegi i wyżywienie. Kluby dokonywać mogą zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2017 do godziny 18:00.

Szczegółowe informacje w komunikacie dotyczącym Mistrzostw.